Home Revigozzo Valnure Castelli S.P.Q.R. Autori Gastronomia Contatti Link
Aggiornamenti
Antiquitatis analecta
Curiosità...
D. M. Ausonio
Detti latini
Disticha Catonis
Favole di Fedro
Motti e meridiane
Proverbi latini
Publilio Siro
.
Ego sum Qui sum
Antico Testamento
Nuovo Testamento
.
Nisi Dominus...
Ante colligationem
Itinerarium
Preghiere comuni
 
Capitoli 1-10
Capitoli 11-20
Capitoli 21-29
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Ego sum Qui sum.
Liber I Paralipomenon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Libro I dei Paralipomeni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
1 Adam, Seth, Enos,
2 Cainan, Malaleel, Iared,
3 Henoch, Ma thusala, Lamech,
4 Noe, Sem, Cham et Iapheth.
5 Filii Iapheth: Gomer, Magog, Madai et Iavan, Thubal, Mosoch, Thiras.
6 Porro filii Gomer: Aschenez et Riphath et Thogorma.
7 Filii autem Iavan: Elisa et Tharsis, Getthim et Rodanim.
8 Filii Cham: Chus et Mesraim, Phut et Chanaan.
9 Filii autem Chus: Saba et Hevila, Sabatha et Regma et Sabathacha. Porro filii Regma: Saba et Dedan.
10 Chus autem genuit Nemrod; iste coepit esse potens in terra.
11 Mesraim vero genuit Ludim et Anamim et Laabim et Nephthuim,
12 Phetrusim quoque et Chasluim, de quibus egressi sunt Philisthim e Caphtorim.
13 Chanaan vero genuit Sidonem primogenitum, Heth,
14 Iebusaeum quoque et Amorraeum et Gergesaeum
15 Hevaeumque et Aracaeum et Sinaeum,
16 Aradium quoque et Samaraeum et Emathaeum.
17 Filii Sem: Elam et Assur et Arphaxad et Lud et Aram. Filii autem Aram: Us et Hul et Gether et Mes.
18 Arphaxad autem genuit Sala, qui et ipse genuit Heber.
19 Porro Heber nati sunt duo filii: nomen uni Phaleg, quia in diebus eius divisa est terra, et nomen fratris eius Iectan.
20 Iectan autem genuit Elmodad et Saleph et Asarmoth et Iare,
21 Adoram quoque et Uzal et Decla,
22 Ebal etiam et Abimael et Saba necnon
23 et Ophir et Hevila et Iobab; omnes isti filii Iectan.
24 Sem, Arphaxad, Sala,
25 Heber, Phaleg, Reu,
26 Seruch, Nachor, Thare,
27 Abram: iste est Abraham.
28 Filii autem Abraham: Isaac et Ismael.
29 Et hae generationes eorum: primogenitus Ismaelis Nabaioth et Cedar et Adbeel et Mabsam,

30 Masma et Duma, Massa, Hadad et Thema,
31 Iethur, Naphis, Cedma; hi sunt filii Ismaelis.

32 Filii autem Ceturae concubinae Abraham, quos genuit: Zamran, Iecsan, Madan, Madian, Iesboc, Sue. Porro filii Iecsan: Saba et Dedan. Filii autem Dedan: Assurim et Latusim et Loommim.
33 Filii autem Madian: Epha et Opher et Henoch et Abida et Eldaa. Omnes hi filii Ceturae.
34 Generavit autem Abraham Isaac, cuius fuerunt filii Esau et Israel.
35 Filii Esau: Eliphaz, Rahuel, Iehus, Ialam, Core.
36 Filii Eliphaz: Theman, Omar, Sepho, Gatham, Cenez, Thamna, Amalec.
37 Filii Rahuel: Nahath, Zara, Samma, Meza.
38 Filii Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser, Disan.
39 Filii Lotan: Hori, Hemam; soror autem Lotan fuit Thamna.
40 Filii Sobal: Alvan et Manahath et Ebal et Sepho et Onam. Filii Sebeon: Aia et Ana.
41 Filii Ana: Dison. Filii Dison: Hemdan et Eseban et Iethran et Charran.
42 Filii Eser: Bilhan et Zavan et Iacan. Filii Disan: Us et Aran.
43 Isti sunt reges, qui imperaverunt in terra Edom, antequam esset rex super filios Israel: Bela filius Beor, et nomen civitatis eius Denaba.
44 Mortuus est autem Bela, et regnavit pro eo Iobab filius Zarae de Bosra.
45 Cumque et Iobab fuisset mortuus, regnavit pro eo Husam de terra Themanorum.
46 Obiit quoque et Husam, et regnavit pro eo Adad filius Badad, qui percussit Madian in terra Moab; et nomen civitatis eius Avith.
47 Cumque et Adad fuisset mortuus, regnavit pro eo Semla de Masreca.
48 Sed et Semla mortuus est; et regnavit pro eo Saul de Rohoboth, quae iuxta amnem sita est.
49 Mortuo quoque Saul, regnavit pro eo Baalhanan filius Achobor.
50 Sed et hic mortuus est, et regnavit pro eo Adad, cuius urbis fuit nomen Phau; et appellata est uxor eius Meetabel filia Matred filiae Mezaab.
51 Adad autem mortuo, duces pro regibus in Edom esse coeperunt: dux Thamna, dux Alva, dux Ietheth,
52 dux Oolibama, dux Ela, dux Phinon,

53 dux Cenez, dux Theman, dux Mabsar,

54 dux Magdiel, dux Iram. Hi duces Edom.
1
1 Adamo, Set, Enos,
2 Kenan, MaalaleŔ l, Iared,
3 Enoch, Matusalemme, Lamech,
4 NoŔ , Sem, Cam e Iafet.
5 Figli di Iafet: Gomer, Mag˛g, Media, Grecia, Tubal, Mesech e Tiras.
6 Figli di Gomer: AscanÓz, Rifat e TogarmÓ.

7 Figli di Iavan: Elisa, Tarsis, quelli di Cipro e quelli di Rodi.
8 Figli di Cam: Etiopia, Egitto, Put e Canaan.
9 Figli di Etiopia: Seba, Avila, Sabta, RaemÓ e SabtecÓ. Figli di RaemÓ: Saba e Dedan.

10 Etiopia gener˛ Nimr˛d, che fu il primo eroe sulla terra.
11 Egitto gener˛ i Ludi, gli Anamiti, i Leabiti, i Naftuchiti,
12 i Patrositi, i Casluchiti e i Caftoriti, dai quali derivarono i Filistei.
13 Canaan gener˛ Sid˛ne suo primogenito, l'Eteo,

14 il Gebuseo, l`Amorreo, il Gergeseo,

15 l`Eveo, l`Archita, il Sineo,
16 l`Arvadeo, lo Zemareo e l`Amateo.
17 Figli di Sem: Elam, Assur, ArpacsÓd, Lud e Aram. Figli di Aram: Uz, Cul, Gheter e Mesech.
18 ArpacsÓd gener˛ SelÓch; SelÓch gener˛ Eber.

19 A Eber nacquero due figli, uno si chiamava Peleg, perchÚ ai suoi tempi si divise la terra, e suo fratello si chiamava IoktÓn.
20 IoktÓn gener˛ AlmodÓd, Salef, CazarmÓvet, IŔ rach,
21 AdorÓm, UzÓl, DiklÓ,
22 EbÓl, AbimaŔ l, Saba,
23 Ofir, Avila e IobÓb; tutti costoro erano figli di IoktÓn.
24 Sem, ArpacsÓd, SelÓch,
25 Eber, Peleg, Reu,
26 Serug, Nacor, Terach,
27 Abram, cioŔ Abramo.
28 Figli di Abramo: Isacco e Ismaele.
29 Ecco la loro discendenza: Primogenito di Ismaele fu Nebai˛t; altri suoi figli: KedÓr, AdbeŔ l, MibsÓm,
30 MismÓ, Duma, Massa, CadÓd, Tema,
31 Ietur, Nafis e Kedma; questi furono discendenti di Ismaele.
32 Figli di KeturÓ, concubina di Abramo: essa partorý ZimrÓn, IoksÓn, Medan, Madian, Isbak e Suach. Figli di IoksÓn: Saba e Dedan. Figli di Dadan:Assurim e latusim e Lommin.
33 Figli di Madian: Efa, Efer, Enoch, AbibÓ ed EldaÓ; tutti questi furono discendenti di KeturÓ.
34 Abramo gener˛ Isacco. Figli di Isacco: Esa¨ e Israele.
35 Figli di Esa¨: ElifÓz, ReuŔ l, Ieus, Ialam e Core.
36 Figli di ElifÓz: Teman, Omar, Zefi, Gatam, Kenaz, Timna e Amalek.
37 Figli di ReuŔ l: Nacat, Zerach, SammÓ e Mizza.
38 Figli di Seir: LotÓn, SobÓl, Zibe˛n, Ana, Dison, Eser e Disan.
39 Figli di LotÓn: Corý e OmÓm. Sorella di LotÓn: Timna.
40 Figli di SobÓl: Alvan, ManÓcat, Ebal, Sefi e Onam. Figli di Zibe˛n: Aia e Ana.
41 Figli di Ana: Dison. Figli di Dison: CamrÓn, Esban, ItrÓn e CherÓn.
42 Figli di Eser: BilÓn, ZaavÓn, IaakÓn. Figli di Dison: Uz e Aran.
43 Ecco i re che regnarono nel paese di Edom, prima che gli Israeliti avessero un re: Bela, figlio di Be˛r; la sua cittÓ si chiamava DinÓba.
44 Morto Bela, divenne re al suo posto IobÓb, figlio di Zerach di Bozra.
45 Morto IobÓb, divenne re al suo posto CusÓm della regione dei Temaniti.
46 Morto CusÓm, divenne re al suo posto HadÓd figlio di BedÓd, il quale sconfisse i Madianiti nei campi di Moab; la sua cittÓ si chiamava Avit.
47 Morto HadÓd, divenne re al suo posto SamlÓ di MasrekÓ.
48 Morto SamlÓ, divenne re al suo posto Saul di Recob˛t, sul fiume.
49 Morto Saul, divenne re al suo posto Baal-CanÓn, figlio di Acb˛r.
50 Morto lui, divenne re al suo posto HadÓd; la sua cittÓ si chiamava Pai; sua moglie si chiamava MechetabŔ l, figlia di Matred, figlia di MezaÓb.
51 Morto HadÓd, in Edom ci furono capi: il capo di Timna, il capo di Alva, il capo di Ietet,

52 il capo di OolibamÓ, il capo di Ela, il capo di Pinon,
53 il capo di Kenaz, il capo di Teman, il capo di Mibzar,
54 il capo di MagdiŔl, il capo di Iram. Questi furono i i capi di Edom.
2
1 Filii autem Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Issachar et Zabulon,
2 Dan, Ioseph, Beniamin, Nephthali, Gad, Aser.
3 Filii Iudae: Her, Onan et Sela; hi tres nati sunt ei de filia Sue Chananitide. Fuit autem Her primogenitus Iudae malus coram Domino, et occidit eum.
4 Thamar autem nurus eius peperit ei Phares et Zara; omnes ergo filii Iudae quinque.
5 Filii autem Phares: Esrom et Hamul.
6 Filii quoque Zarae: Zamri et Ethan et Heman, Chalchol quoque et Darda; simul quinque.
7 Filii Charmi: Achar, qui turbavit Israel et peccavit in furto anathematis.
8 Filii Ethan: Azarias.
9 Filii autem Esrom, qui nati sunt ei: Ierameel et Aram et Chaleb.
10 Porro Aram genuit Aminadab, Aminadab autem genuit Naasson principem filiorum Iudae,
11 Naasson quoque genuit Salmon, de quo ortus est Booz.
12 Booz vero genuit Obed, qui et ipse genuit Isai.
13 Isai autem genuit primogenitum Eliab, secundum Abinadab, tertium Samma,
14 quartum Nathanael, quintum Raddai,
15 sextum Asom, septimum David.
16 Quorum sorores fuerunt: Sarvia et Abigail; filii Sarviae: Abisai, Ioab et Asael, tres.
17 Abigail autem genuit Amasa, cuius pater fuit Iether Ismaelites.
18 Chaleb vero filius Esrom genuit de uxore sua nomine Azuba, de qua nati sunt Ierioth, Ieser et Sobab et Ardon.
19 Cumque mortua fuisset Azuba, accepit uxorem Chaleb Ephratha, quae peperit ei Hur.
20 Porro Hur genuit Uri, et Uri genuit Beseleel.
21 Post haec ingressus est Esrom ad filiam Machir patris Galaad et accepit eam, cum ipse esset annorum sexaginta; quae peperit ei Segub.
22 Sed et Segub genuit Iair, qui possedit viginti tres civitates in terra Galaad.
23 Cepitque Gesur et Aram oppida Iair ipsis et Canath et viculos eius sexaginta civitates. Omnes isti filii Machir patris Galaad.
24 Cum autem mortuus esset Esrom, ingressus est Chaleb ad Ephratha uxorem Esrom patris sui. Habuit quoque Esrom uxorem Abia, quae peperit ei Ashur patrem Thecue.
25 Nati sunt autem filii Ierameel primogeniti Esrom: Ram primogenitus eius et Buna et Aran et Asom et Ahia.
26 Duxit quoque uxorem alteram Ierameel nomine Atara, quae fuit mater Onam.
27 Sed et filii Ram primogeniti Ierameel fuerunt: Moos et Iamin et Acar.
28 Onam autem habuit filios: Sammai et Iada. Filii autem Sammai: Nadab et Abisur.
29 Nomen vero uxoris Abisur Abiail, quae peperit ei Ahobban et Molid.
30 Filii autem Nadab fuerunt Saled et Apphaim; mortuus est autem Saled absque liberis.
31 Filius vero Apphaim: Iesi, qui Iesi genuit Sesan; porro Sesan genuit Oholai.
32 Filii autem Iada fratris Semmei: Iether et Ionathan; sed et Iether mortuus est absque liberis.
33 Porro Ionathan genuit Phaleth et Ziza. Isti fuerunt filii Ierameel.
34 Sesan autem non habuit filios sed filias et servum Aegyptium nomine Ieraa;
35 deditque ei filiam suam uxorem, quae peperit ei Eththei.
36 Eththei autem genuit Nathan, et Nathan genuit Zabad;
37 Zabad quoque genuit Ophlal, et Ophlal genuit Obed.
38 Obed genuit Iehu, Iehu genuit Azariam;
39 Azarias genuit Helles, Helles genuit Elasa.
40 Elasa genuit Sisamoi, Sisamoi genuit Sellum;
41 Sellum genuit Iecemiam, Iecemias genuit Elisama.
42 Filii autem Chaleb fratris Ierameel: Mesa primogenitus eius, ipse est pater Ziph; et filius eius Maresa pater Hebron.
43 Porro filii Hebron: Core et Thapphua et Recem et Samma;
44 Samma autem genuit Raham patrem Iercaam, et Recem genuit Sammai.
45 Filius Sammai: Maon, et Maon pater Bethsur.

46 Epha autem concubina Chaleb peperit Charran et Mosa et Gezez; porro Charran genuit Gezez.
47 Filii Iahaddai: Regem et Iotham et Gesan et Phalet et Epha et Saaph.
48 Concubina Chaleb Maacha peperit Saber et Tharana.
49 Genuit autem Saaph pater Madmena Sue patrem Machbena et patrem Gabaa. Filia vero Chaleb fuit Achsa.
50 Hi erant filii Chaleb. Filii Hur primogeniti Ephratha: Sobal pater Cariathiarim,

51 Salmon pater Bethlehem, Hariph pater Bethgader.
52 Fuerunt autem filii Sobal patris Cariathiarim Raaia, dimidium Manahat
53 et cognationes Cariathiarim: Iethraei et Phutaei et Sumathaei et Maseraei. Ex his egressi sunt Saraitae et Esthaolitae.
54 Filii Salmon: Bethlehem et Netophathitae, Atarothbethioab et dimidium Manahat de Saraa,
55 cognationes quoque de Cariathsepher habitantes in Iabes: Therathaei, Semathaei et Suchathaei. Hi sunt Cinaei, qui orti sunt de Ammath patre domus Rechab.
2
1 Questi sono i figli di Israele: Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, ZÓbulon,
2 Dan, Giuseppe, Beniamino, Neftali, Gad e Aser.
3 Figli di Giuda: Er, Onan, Sela; i tre gli nacquero dalla figlia di Sua la Cananea. Er, primogenito di Giuda, era malvagio agli occhi del Signore, che perci˛ lo fece morire.
4 TamÓr sua nuora gli partorý Perez e Zerach. Totale dei figli di Giuda: cinque.
5 Figli di Perez: Chezr˛n e Cam¨l.
6 Figli di Zerach: Zimri, Etan, Eman, Calcol e Darda; in tutto: cinque.
7 Figli di Carmý: Acar, che provoc˛ una disgrazia in Israele con la trasgressione dello sterminio.
8 Figli di Etan: Azaria.
9 Figli che nacquero a Chezr˛n: Ieracmel, Ram e ChelubÓi.
10 Ram gener˛ AmminadÓb; AmminadÓb gener˛ Nacs˛n, capo dei figli di Giuda.
11 Nacs˛n gener˛ SalmÓ; SalmÓ gener˛ Booz.

12 Booz gener˛ Obed; Obed gener˛ Iesse.
13 Iesse gener˛ EliÓb il primogenito, AbinadÓb, secondo, SimŔ a, terzo,
14 Netaneel, quarto, RaddÓi, quinto,
15 Ozem, sesto, Davide, settimo.
16 Loro sorelle furono: ZeruiÓ e AbigÓil. Figli di ZeruiÓ furono AbisÓi, Ioab e AsaŔ l: tre.
17 AbigÓil partorý AmasÓ, il cui padre fu Ieter l`Ismaelita.
18 Caleb, figlio di Chezr˛n, dalla moglie AzubÓ ebbe Ieri˛t. Questi sono i figli di lei: Ieser, SobÓb e Ardon.
19 Morta AzubÓ, Caleb prese in moglie Efrat, che gli partorý Cur.
20 Cur gener˛ Uri; Uri gener˛ BezaleŔl.
21 Dopo Chezr˛n si uný alla figlia di Machir, padre di GÓlaad; egli la spos˛ a sessant`anni ed essa gli partorý Seg¨b.
22 Seg¨b gener˛ Iair, cui appartennero ventitrŔ cittÓ nella regione di GÓlaad.
23 Ghesur e Aram presero loro i villaggi di Iair con Kenat e le dipendenze: sessanta cittÓ. Tutti questi furono figli di Machir, padre di GÓlaad.
24 Dopo la morte di Chezr˛n, Caleb si uný a Efrata, moglie di suo padre Chezr˛n, la quale gli partorý Asc¨r, padre di Tek˛a.

25 I figli di Ieracmel, primogenito di Chezr˛n, furono Ram il primogenito, Buna, Oren, Achia.

26 Ieracmel ebbe una seconda moglie che si chiamava Atara e fu madre di Onam.
27 I figli di Ram, primogenita di Ieracmel, furono Maas, Iamin ed Eker.
28 I figli di Onam furono SammÓi e Iada. Figli di SammÓi: NadÓb e Abis¨r.
29 La moglie di Abis¨r si chiamava AbiÓil e gli partorý AcbÓn e Molýd.
30 Figli di NadÓb furono Seled ed Efraim. Seled morý senza figli.
31 Figli di Efraim: IsŔ i; figli di IsŔ i: Sesan; figli di Sesan: AclÓi.
32 Figli di Iada, fratello di SammÓi: Ieter e Gi˛nata. Ieter morý senza figli.
33 Figli di Gi˛nata: Pelet e Zaza. Questi furono i discendenti di Ieracmel.
34 Sesan non ebbe figli, ma solo figlie; egli aveva uno schiavo egiziano chiamato IarcÓ.
35 Sesan diede in moglie allo schiavo IarcÓ una figlia, che gli partorý AttÓi.
36 AttÓi poi gener˛ NatÓn; e NatÓn gener˛ Zabad;

37 Zabad gener˛ Eflal; Eflal gener˛ Obed;

38 Obed gener˛ Ieu; Ieu gener˛ Azaria;
39 Azaria gener˛ Chelez; Chelez gener˛ EleasÓ;
40 EleasÓ gener˛ SismÓi; SismÓi gener˛ Sall¨m;
41 Sall¨m gener˛ IekamiÓ; IekamiÓ gener˛ ElisamÓ.
42 Figli di Caleb, fratello di Ieracmel, furono Mesa, suo primogenito, che fu padre di Zif; il figlio di MaresÓ fu padre di Ebron.
43 Figli di Ebron: Core, Tapp¨ach, Rekem e SamÓi.

44 SamÓi gener˛ RÓcam, padre di IorkoÓm; Rekem gener˛ SammÓi.
45 Figlio di SammÓi: Ma˛n, che fu padre di Bet-Zur.
46 Efa, concubina di Caleb, partorý CarÓn, Moza e Gazez; Caran gener˛ Gazez.
47 Figli di IadÓi: Reghem, Iotam, Ghesan, Pelet, Efa e SaÓf.
48 Maaca, concubina di Caleb, partorý Seber e TircanÓ;
49 partorý anche SaÓf, padre di MadmannÓ, e Seva, padre di MacbenÓ e padre di GÓbaa. Figlia di Caleb fu Acsa.
50 Questi furono i figli di Caleb. Ben-Cur, primogenito di Efrata, Sobal, padre di Kiriat-Iearým,
51 Salma, padre di Betlemme, Haref, padre di Bet-Gader.
52 Sobal, padre di Kiriat-Iearým, ebbe come figli Reaia, Cazi e ManacÓt.
53 Le famiglie di Kiriat-Iearým sono quelle di Ieter, di Put, di Suma e di Masra. Da costoro derivarono quelli di Zorea e di Esta˛l.
54 Figli di Salma: Betlemme, i Netofatiti, Atarot-Bet-Ioab e metÓ dei Manactei e degli Zoreatei.
55 Le famiglie degli scribi che abitavano in IabŔz: i Tireatei, Simeatei e i Sucatei. Questi erano Keniti, discendenti da Cammat della famiglia di RecÓb.
3
1 David vero hos habuit filios, qui ei nati sunt in Hebron: primoge nitum Amnon ex Achinoam Iezrahelitide, secundum Daniel de Abigail de Carmel,
2 tertium Absalom filium Maacha filiae Tholmai regis Gesur, quartum Adoniam filium Haggith,
3 quintum Saphatiam ex Abital, sextum Iethraam de Egla uxore sua.
4 Sex ergo nati sunt ei in Hebron, ubi regnavit septem annis et sex mensibus. Triginta autem et tribus annis regnavit in Ierusalem.
5 Porro in Ierusalem nati sunt ei filii: Samua et Sobab et Nathan et Salomon, quattuor de Bethsabee filia Ammiel;
6 Iebahar quoque et Elisama et Eliphalet
7 et Noga et Napheg et Iaphia
8 necnon Elisama et Eliada et Eliphalet, novem.
9 Omnes hi filii David absque filiis concubinarum; habueruntque sororem Thamar.
10 Filius autem Salomonis Roboam, cuius Abia filius genuit Asa; de hoc quoque natus est Iosaphat
11 pater Ioram; qui Ioram genuit Ochoziam, ex quo ortus est Ioas.
12 Et huius Amasias filius genuit Azariam, porro Azariae filius Ioatham
13 procreavit Achaz patrem Ezechiae, de quo natus est Manasses.
14 Sed et Manasses genuit Amon patrem Iosiae;
15 filii autem Iosiae fuerunt: primogenitus Iohanan, secundus Ioachim, tertius Sedecias, quartus Sellum.
16 Filii Ioachim: Iechonias filius eius, Sedecias filius eius.
17 Filii Iechoniae captivi fuerunt: Salathiel filius eius,
18 Melchiram, Phadaia, Senasser et Iecemias, Hosama et Nadabias.
19 De Phadaia orti sunt Zorobabel et Semei. Zorobabel genuit Mosollam, Hananiam et Salomith sororem eorum
20 Hasabamque et Ohol et Barachiam et Hasadiam, Iosabhesed, quinque.
21 Filii autem Hananiae: Pheltias, Iesaias, Raphaia, Arnan, Abdia et Sechenias.

22 Filii Secheniae: Semeia et Hattus et Igal et Baria et Naaria et Saphat, sex numero.
23 Filii Naariae: Elioenai et Ezechias et Ezricam, tres.
24 Filii Elioenai: Odovia et Eliasib et Pheleia et Accub et Iohanan et Dalaia et Anani, septem.
3
1 Questi sono i figli che nacquero a Davide in Ebron: il primogenito Amn˛n, nato da AchinoÓm di IzreŔ l; Daniele secondo, nato da AbigÓil del Carmelo;
2 Assalonne terzo, figlio di Maaca figlia di TalmÓi, re di Ghesur; Adonia quarto, figlio di Agghýt;
3 Sefatýa quinto, nato da AbitÓl; ItrÓm sesto, figlio della moglie Egla.
4 Sei gli nacquero in Ebron, ove egli regn˛ sette anni e sei mesi, mentre regn˛ trentatrŔ anni in Gerusalemme.
5 I seguenti gli nacquero in Gerusalemme: SimŔ a, SobÓb, NatÓn e Salomone, ossia quattro figli natigli da Betsabea, figlia di AmmiŔ l;
6 inoltre IbcÓr, ElisÓma, ElifŔ let,
7 Noga, Nefeg, Iafia,
8 ElisamÓ, EliadÓ ed ElifŔ let, ossia nove figli.
9 Tutti costoro furono figli di Davide, senza contare i figli delle sue concubine. TamÓr era loro sorella.
10 Figli di Salomone: Roboamo, di cui fu figlio Abia, di cui fu figlio Asa, di cui fu figlio Gi˛safat,
11 di cui fu figlio Ioram, di cui fu figlio Acazia, di cui fu figlio Ioas,
12 di cui fu figlio Amazia, di cui fu figlio Azaria, di cui fu figlio Iotam,
13 di cui fu figlio Acaz, di cui fu figlio Ezechia, di cui fu figlio ManÓsse,
14 di cui fu figlio Am˛n, di cui fu figlio Giosia.
15 Figli di Giosia: Giovanni primogenito, Ioakým secondo, Sedecýa terzo, Sall¨m quarto.

16 Figli di Ioakým: Ieconia, di cui fu figlio Sedecýa.

17 Figli di Ieconia, il prigioniero: SealtiŔ l,

18 MalchirÓm, PedaiÓ, SeneazzÓr, IekamiÓ, HosamÓ e Nedabia.
19 Figli di PedaiÓ: Zorobabele e Simei. Figli di Zorobabele: MesullÓm e Anania e Selomýt, loro sorella.
20 Figli di MesullÓm: CasubÓ, Oel, Berechia, Casadia, Iusab-ChŔ sed: cinque figli.
21 Figli di Anania: Pelatia, di cui fu figlio Isaia, di cui fu figlio RefaiÓ, di cui fu figlio Arnan, di cui fu figlio Abdia, di cui fu figlio Secania.
22 Figli di Secania: SemaiÓ, Catt¨s, Igheal, Barýach, Naaria e SafÓt: sei.
23 Figli di Naaria: ElioenÓi, Ezechia e AzrikÓm: tre.

24 Figli di ElioenÓi: OdaviÓ, Eliasýb, PelaiÓ, Akub, Giovanni, DelaiÓ e Anani: sette.
4
1 Filii Iudae: Phares, Esrom et Charmi et Hur et Sobal.
2 Reaia vero filius Sobal genuit Iahath, de quo nati sunt Ahumai et Laad; hae cognationes Saraitarum.

3 Et ista stirps Etam: Iezrahel et Iesema et Iedebos, nomenque sororis eorum Asalelphuni.
4 Phanuel autem pater Gedor et Ezer pater Hosa; isti sunt filii Hur primogeniti Ephratha patris Bethlehem.
5 Ashur vero patris Thecue erant duae uxores: Halaa et Naara.
6 Peperit autem ei Naara Oozam et Hepher et Themani et Ahasthari; isti sunt filii Naara.
7 Porro filii Halaa: Sereth et Sohar et Ethnan.
8 Cos autem genuit Anob et Sobeba et cognationes Aharehel filii Arum.
9 Fuit autem Iabes inclitus prae fratribus suis; et mater eius vocavit nomen illius Iabes dicens: “ Quia peperi eum in dolore ”.
10 Invocavit vero Iabes Deum Israel dicens: “ Si benedicens benedixeris mihi et dilataveris terminos meos, et fuerit manus tua mecum, et feceris me a malitia non opprimi! ”. Et praestitit Deus quae precatus est.
11 Chelub autem frater Suaa genuit Mahir, qui fuit pater Esthon.
12 Porro Esthon genuit Bethrapha et Phasea et Tehinna patrem Hirnaas (id est urbis Naas); hi sunt viri Recha.
13 Filii autem Cenez: Othoniel et Saraia; porro filii Othoniel: Hathath et Maonathi.
14 Maonathi genuit Ophra, Saraia autem genuit Ioab patrem Geharasim (id est vallis Artificum); ibi quippe artifices erant.
15 Filii vero Chaleb filii Iephonne: Hir et Ela et Naham; filius quoque Ela: Cenez.
16 Filii quoque Iallelel: Ziph et Zipha, Thiria et Asarel.
17 Et filii Ezra: Iether et Mered et Epher et Ialon. Et genuit Iether Mariam et Sammai et Iesba patrem Esthemo.
18 Hi autem sunt filii Bethiae filiae pharaonis, quam accepit Mered: peperit Iared patrem Gedor et Heber patrem Socho et Iecuthiel patrem Zanoa.
19 Filii autem uxoris eius Iudaicae sororis Naham patris Ceilae: Dalaia et Simeon pater Ioman. Filii autem Naham patris Ceilae: Garmitae et Esthemo Maachathitarum.
20 Filii quoque Simon: Ammon et Rinna, Benhanan et Thilon. Et filii Iesi: Zoheth et Benzoheth.
21 Filii Sela filii Iudae: Her pater Lecha et Laada pater Maresa et cognationes domus operantium byssum in Bethasbea
22 et Iochim virique Chozeba et Ioas et Saraph, qui principes fuerunt in Moab et qui reversi sunt in Bethlehem; hae autem sunt res veteres.
23 Hi sunt figuli habitantes Netaim et Gedera; apud regem in operibus eius commorati sunt ibi.
24 Filii Simeon: Namuel et Iamin, Iarib, Zara, Saul;

25 Sellum filius eius, Mabsam filius eius, Masma filius eius.
26 Filii Masma: Hamuel filius eius, Zacchur filius eius, Semei filius eius.
27 Filii Semei sedecim et filiae sex; fratres autem eius non habuerunt filios multos, et universa cognatio eorum non potuit adaequare summam filiorum Iudae.
28 Habitaverunt autem in Bersabee et Molada et Asarsual
29 et in Bilha et in Esem et in Tholad
30 et in Bathuel et in Horma et in Siceleg
31 et in Bethmarchaboth et in Asarsusim et in Bethberai et in Saarim; hae civitates eorum usque ad regem David.
32 Villae quoque eorum: Etam et Ain, Remmon et Thochen et Asan, civitates quinque.
33 Et universi viculi eorum per circuitum civitatum istarum usque ad Baal; haec est habitatio eorum et genealogia.
34 Masobab quoque et Iemlech et Iosa filius Amasiae
35 et Ioel et Iehu filius Iosabiae filii Saraiae filii Asiel
36 et Elioenai et Iacoba et Isuhaia et Asaia et Adiel et Isimiel et Banaia,
37 Ziza quoque filius Sephei filii Allon filii Iedaia filii Semri filii Samaia.
38 Isti nominatim inscripti erant principes in cognationibus suis; et familiae eorum expansae sunt vehementer,
39 et profecti sunt ad introitum Gedor usque ad orientem vallis, ut quaererent pascua gregibus suis.
40 Inveneruntque pascuas uberes et valde bonas et terram latissimam et quietam et fertilem, in qua ante habitaverunt de stirpe Cham.
41 Hi ergo venerunt, qui inscripti erant nominatim, in diebus Ezechiae regis Iudae, et percusserunt tabernacula eorum et Meunitas, qui inventi fuerunt ibi, et deleverunt eos usque in praesentem diem habitaveruntque pro eis, quoniam uberrimas ibidem pascuas reppererunt.
42 De filiis quoque Simeon abierunt in montem Seir viri quingenti habentes principes Pheltiam et Naariam et Raphaiam et Oziel filios Iesi

43 et percusserunt reliquias, quae evadere potuerant Amalecitarum, et habitaverunt ibi pro eis usque ad diem hanc.
4
1 Figli di Giuda: Perez, Chezr˛n, Carmý, Cur e Sobal.
2 Reaia figlio di Sobal gener˛ Iacat; Iacat gener˛ AcumÓi e Laad. Queste sono le famiglie degli Zoreatei.
3 Questi furono i figli del padre di Etam: IzreŔ l, Isma e Ibdas; la loro sorella si chiamava Azlelp˛ni.
4 Penuel fu padre di Ghedor; Ezer fu padre di Cusa. Questi furono i figli di Cur il primogenito di Efrata padre di Betlemme.
5 Asc¨r padre di Tek˛a aveva due mogli, Chelea e Naara.
6 Naara gli partorý AcuzzÓm, Chefer, il Temanita e l`Acastarita; questi furono figli di Naara.
7 Figli di Chelea: Zeret, Zocar, Etnan e Koz.
8 Koz gener˛ Anub, AzzobebÓ e le famiglie di AcarchŔ , figlio di Arum.
9 Iabez fu pi¨ onorato dei suoi fratelli; sua madre l`aveva chiamato Iabez poichÚ diceva: "Io l`ho partorito con dolore".
10 Iabez invoc˛ il Dio di Israele dicendo: "Se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini e la tua mano fosse con me e mi tenessi lontano dal male sý che io non soffra!". Dio gli concesse quanto aveva chiesto.
11 Chelub, fratello di SucÓ, gener˛ Mechir, che fu padre di Eston.
12 Eston gener˛ Bet-Rafa, Paseach e Techinna, padre di Ir-NacÓs. Questi sono gli uomini di Reca.

13 Figli di Kenaz: Otniel e SeraiÓ; figli di Otniel: Catat e MeonotÓi.
14 MeonotÓi gener˛ Ofra; SeraiÓ gener˛ Ioab, padre della valle degli artigiani, poichÚ erano artigiani.
15 Figli di Caleb, figlio di Iefunne: Ir, Ela e Naam. Figli di Ela: Kenaz.
16 Figli di IeallelŔ l: Zif, Zifa, Tiria e AsarŔ l.

17 Figli di Ezra: Ieter, Mered, Efer e Ialon. Partorý Miriam, SammÓi e Isbach, padre di EstemoÓ.
18 Sua moglie, la Giudea, partorý Ieter padre di Ghedor, Cheber padre di Soco e IekutiŔ l padre di Zan˛ach. Questi invece sono i figli di Bitia, figlia del faraone, che Mered aveva presa in moglie.
19 Figli della moglie di lui Odaia, sorella di Nacam, padre di KeilÓ: il Garmita ed EstemoÓ che fu di Macati.

20 Figli di Simone: Amm˛n, Rinna, Ben-Canan e Tilon. Figli di Iseý: Zochet e Ben-Zochet.
21 Figli di Sela, figlio di Giuda: Er padre di Leca, LaadÓ padre di MaresÓ, e le famiglie dei lavoratori del bisso in Bet-AsbŔ a,
22 Iokim e la gente di Cozeba, Ioas e Saraf, che dominarono in Moab e poi tornarono in Betlemme. Ma si tratta di fatti antichi.
23 Erano vasai e abitavano a NetÓim e a GhederÓ; abitavano lÓ con il re, al suo servizio.
24 Figli di Simeone: NemuŔ l, Iamin, Iarib, Zerach, Saul,
25 di cui fu figlio Sall¨m, di cui fu figlio MibsÓm, di cui fu figlio Misma.
26 Figli di Misma: CammuŔ l, di cui fu figlio Zaccur, di cui fu figlio Simei.
27 Simei ebbe sedici figli e sei figlie, ma i suoi fratelli ebbero pochi figli; le loro famiglie non si moltiplicarono come quelle dei discendenti di Giuda.
28 Si stabilirono in Bersabea, in Molada, in Cazar-Sual,
29 in Bila, in Ezem, in Tolad,
30 in Betuel, in Corma, in ZiklÓg,
31 in Bet-Marcab˛t, in Cazar-Susým, in Bet-Bireý e in SaarÓim. Queste furono le loro cittÓ fino al regno di Davide.
32 Loro villaggi erano Etam, Ain, Rimm˛n, Tochen e Asan: cinque cittÓ
33 e tutti i villaggi dei loro dintorni fino a Baal. Questa era la loro sede e questi i loro nomi nei registri genealogici.
34 MesobÓb, Iamlech, Iosa figlio di Amasia,

35 Gioele, Ieu figlio di IosibiÓ, figlio di SeraiÓ, figlio di Asi Ŕ l,
36 ElioenÓi, Iaak˛ba, IesocÓia, Asaia, AdiŔ l, IesimiŔ l, BenaiÓ,
37 Ziza figlio di Sifei, figlio di Allon, figlio di IedaiÓ, figlio di Simrý, figlio di SemaiÓ.
38 Questi, elencati per nome, erano capi nelle loro famiglie; i loro casati si estesero molto.

39 Andarono verso l`ingresso di Ghedor fino a oriente della valle in cerca di pascoli per i greggi.

40 Trovarono pascoli pingui e buoni; la regione era estesa, tranquilla e quieta. Prima vi abitavano i discendenti di Cam.
41 Ma gli uomini di cui sono stati elencati i nomi, al tempo di Ezechia, re di Giuda, assalirono e sbaragliarono le tende di Cam e i Meuniti, che si trovavano lÓ; li votarono allo sterminio, che Ŕ durato fino ad oggi, e ne occuparono il posto poichÚ era ricco di pascoli per i greggi.
42 Alcuni di loro, fra i discendenti di Simeone, andarono sulle montagne di Seir: cinquecento uomini, guidati da PelatiÓ, Nearia, Refaia e Uzziel, figli di Iseý.
43 Eliminarono i superstiti degli Amaleciti e si stabilirono lÓ fino ad oggi.
5
1 Filii quoque Ruben primogeniti Israel: ipse quippe fuit primoge nitus eius, sed, cum violasset torum patris sui, data sunt primogenita eius filiis Ioseph filii Israel, ut non computaretur in primogenitum,

2 quia Iuda erat quidem fortissimus inter fratres suos et de stirpe eius principes germinati sunt, primogenita autem reputata sunt Ioseph.
3 Filii ergo Ruben primogeniti Israel: Henoch et Phallu, Hesron et Charmi.
4 Filii Ioel: Semeia filius eius, Gog filius eius, Semei filius eius,
5 Micha filius eius, Reaia filius eius, Baal filius eius,

6 Beera filius eius, quem captivum duxit Theglathphalasar rex Assyriorum, et fuit princeps in tribu Ruben.
7 Fratres autem eius in cognationibus eius, quando numerabantur in genealogiis suis, erant: caput Iehiel, deinde Zacharias;
8 porro Bela filius Azaz filii Samma filii Ioel, ipse habitavit in Aroer usque ad Nabo et Baalmeon.

9 Contra orientalem quoque plagam habitavit usque ad introitum eremi, quae est inde a flumine Euphrate; multum quippe gregum eorum numerus creverat in terra Galaad.
10 In diebus autem Saul proeliati sunt contra Agarenos et interfecerunt illos; habitaveruntque pro eis in tabernaculis eorum in omni plaga, quae respicit ad orientem Galaad.
11 Filii vero Gad e regione eorum habitaverunt in terra Basan usque Salcha:
12 Ioel in capite et Sapham secundus, porro Ianai et Saphat in Basan;
13 fratres vero eorum secundum familias suas: Michael et Mosollam et Seba et Iorai et Iachan et Zie et Heber, septem.
14 Hi filii Abihail filii Huri filii Iaroe filii Galaad filii Michael filii Iesesi filii Ieddo filii Buz.

15 Ahi filius Abdiel filii Guni princeps familiarum eorum.
16 Et habitaverunt in Galaad et in Basan et in viculis eius et in cunctis suburbanis Saron usque ad terminos.
17 Omnes hi numerati sunt in diebus Ioatham regis Iudae et in diebus Ieroboam regis Israel.

18 Filii Ruben et Gad et dimidiae tribus Manasse viri bellatores scuta portantes et gladios et tendentes arcum eruditique ad proelia, quadraginta quattuor milia et septingenti sexaginta procedentes ad pugnam;
19 dimicaverunt contra Agarenos et Ituraeos et Naphisaeos et Nodabaeos.
20 Et datum est eis auxilium, traditique sunt in manus eorum Agareni et universi, qui fuerant cum eis, quia Deum invocaverunt cum proeliarentur, et exaudivit eos, eo quod credidissent in eum.
21 Ceperuntque omnia, quae possederant, camelorum quinquaginta milia et ovium ducenta quinquaginta milia, asinos duo milia et animas hominum centum milia;
22 vulnerati autem multi corruerunt; fuit enim bellum Domini. Habitaveruntque pro eis usque ad transmigrationem.

23 Filii quoque dimidiae tribus Manasse possederunt terram a Basan usque Baalhermon et Sanir et montem Hermon; ingens quippe numerus erat.
24 Et hi fuerunt principes familiarum eorum: Epher et Iesi et Eliel et Azriel et Ieremia et Odovia et Iediel; viri bellatores fortissimi et nominati, duces in familiis suis.
25 Reliquerunt autem Deum patrum suorum et fornicati sunt post deos populorum terrae, quos abstulit Deus coram eis.
26 Et suscitavit Deus Israel spiritum Phul regis Assyriorum et spiritum Theglathphalasar regis Assur; et transtulit Ruben et Gad et dimidium tribus Manasse et adduxit eos in Hala et Habor et Ara et fluvium Gozan usque ad diem hanc.

27 Filii Levi: Gerson, Caath, Merari.
28 Filii Caath: Amram, Isaar, Hebron et Oziel.
29 Filii Amram: Aaron, Moyses et Maria. Filii Aaron: Nadab et Abiu, Eleazar et Ithamar.
30 Eleazar genuit Phinees, et Phinees genuit Abisue;
31 Abisue vero genuit Bocci, et Bocci genuit Ozi.
32 Ozi genuit Zaraiam, et Zaraias genuit Meraioth,
33 porro Meraioth genuit Amariam, et Amarias genuit Achitob;
34 Achitob genuit Sadoc, Sadoc genuit Achimaas,
35 Achimaas genuit Azariam, Azarias genuit Iohanan;
36 Iohanan genuit Azariam: ipse est qui sacerdotio functus est in domo, quam aedificavit Salomon in Ierusalem.
37 Genuit autem Azarias Amariam, et Amarias genuit Achitob,
38 Achitob genuit Sadoc, et Sadoc genuit Sellum;
39 Sellum genuit Helciam, et Helcias genuit Azariam.
40 Azarias genuit Saraiam, et Saraias genuit Iosedec;
41 porro Iosedec egressus est, quando transtulit Dominus Iudam et Ierusalem per manus Nabuchodonosor.

5
1 Figli di Ruben, primogenito di Israele. Egli era il primogenito, ma, poichÚ aveva profanato il letto del padre, la primogenitura fu assegnata ai figli di Giuseppe, figlio d`Israele. Ma nella registrazione non si tenne conto della primogenitura,
2 perchÚ Giuda ebbe il sopravvento sui fratelli, essendo il capo un suo discendente; tuttavia la primogenitura appartiene a Giuseppe.
3 Figli di Ruben, primogenito di Israele: Enoch, Pallu, Chezr˛n e Carmi.
4 Figli di Gioele: SemaiÓ, di cui fu figlio Gog, di cui fu figlio Simei,
5 di cui fu figlio Mica, di cui fu figlio Reaia, di cui fu figlio Baal,
6 di cui fu figlio Beera, che fu deportato nella deportazione di Tiglat-Pilezer, re d`Assiria; egli era il capo dei Rubeniti.
7 Suoi fratelli, secondo le loro famiglie, come sono iscritti nelle genealogie, furono: primo Ieiel, quindi Zaccaria
8 e Bela figlio di Azaz, figlio di Sema, figlio di Gioele, che dimorava in Aroer e fino al Nebo e a Baal-Me˛n.
9 A oriente si estendevano fra l`inizio del deserto che va dal fiume Eufrate in qua, perchÚ i loro greggi erano numerosi nel paese di GÓlaad.

10 Al tempo di Saul mossero guerra agli Agareni; caduti questi nelle loro mani, essi si stabilirono nelle loro tende su tutta la parte orientale di GÓlaad.
11 I figli di Gad dimoravano di fronte nella regione di BasÓn fino a Salca.
12 Gioele, il capo, SafÓm, secondo, quindi IaanÓi e Safat in BasÓn.
13 Loro fratelli, secondo i loro casati, furono Michele, MesullÓm, Seba, IorÓi, IaacÓn, Zia ed Eber: sette.
14 Costoro erano figli di AbicÓil, figlio di Curý, figlio di Iar˛ach, figlio di GÓlaad, figlio di Michele, figlio di IesisÓi, figlio di Iacdo, figlio di Buz.
15 Achý, figlio di AbdiŔ l, figlio di Guni, era il capo del loro casato.
16 Dimoravano in GÓlaad e in BasÓn e nelle loro dipendenze e in tutti i pascoli di Saron fino ai loro estremi confini.
17 Tutti costoro furono registrati negli elenchi genealogici di Iotam re di Giuda e al tempo di Geroboamo, re di Israele.
18 I figli di Ruben, i Gaditi e metÓ della trib¨ di ManÓsse, gente valorosa, armata di scudo e di spada, tiratori di arco ed esperti della guerra, potevano uscire in campo in quarantaquattromilasettecentosessanta.
19 Essi attaccarono gli Agareni, Ietur, Nafis e Nodab.
20 Essi furono aiutati contro costoro, perchÚ durante l`assalto si erano rivolti a Dio, che li aiut˛ per la loro fiducia in lui e cosý gli Agareni e tutti i loro alleati furono consegnati nelle loro mani.
21 Essi razziarono il bestiame degli Agareni: cinquantamila cammelli, duecentocinquantamila pecore, duemila asini e centomila persone,

22 poichÚ numerosi furono i feriti a morte, dato che la guerra era voluta da Dio. I vincitori si stabilirono nei territori dei vinti fino alla deportazione.
23 I figli di metÓ della trib¨ di ManÓsse abitavano dalla regione di BasÓn a Baal-Ermon, a Senir e al monte Ermon; essi erano numerosi.

24 Questi sono i capi dei loro casati: Efer, Isei, Eliel, Azriel, Geremia, Odavýa e Iacdiel, uomini valorosi e famosi, capi dei loro casati.

25 Ma furono infedeli al Dio dei loro padri, prostituendosi agli dei delle popolazioni indigene, che Dio aveva distrutte davanti a essi.
26 Il Dio di Israele eccit˛ lo spirito di Pul re d`Assiria, cioŔ lo spirito di Tiglat-Pilezer re d`Assiria, che deport˛ i Rubeniti, i Gaditi e metÓ della trib¨ di ManÓsse; li condusse in ChelÓch, presso Cab˛r, fiume del Gozan, ove rimangono ancora.
27 Figli di Levi: Gherson, Keat e Merari.
28 Figli di Keat: Amram, Isear, Ebron e UzziŔ l.
29 Figli di Amram: Aronne, MosŔ e Maria. Figli di Aronne: NadÓb, Abýu, EleÓzaro e Itamar.
30EleÓzaro gener˛ Pincas; Pincas gener˛ AbisuÓ;

31 AbisuÓ gener˛ Bukki; Bukki gener˛ Uzzi;
32 Uzzi gener˛ Zerachia; Zerachia gener˛ Merai˛t;
33 Merai˛t gener˛ Amaria; Amaria gener˛ Achit˛b;
34 Achit˛b gener˛ Zad˛k; Zad˛k gener˛ AchimÓaz;
35 AchimÓaz gener˛ Azaria; Azaria gener˛ Giovanni;
36 -Giovanni gener˛ Azaria, che fu sacerdote nel tempio costruito da Salomone in Gerusalemme.

37 Azaria gener˛ Amaria; Amaria gener˛ Achit˛b;

38 Achit˛b gener˛ Zad˛k; Zad˛k gener˛ Sall¨m;
39 Sall¨m gener˛ Chelkia; Chelkia gener˛ Azaria;

40 Azaria gener˛ SeraiÓ; SeraiÓ gener˛ IozadÓk.

41 IozadÓk partý quando il Signore, per mezzo di Nabucod˛nosor, fece deportare Giuda e Gerusalemme.

6
1 Filii ergo Levi: Gerson, Caath et Merari.
2 Et haec nomina filio rum Gerson: Lobni et Semei.
3 Filii Caath: Amram et Isaar et Hebron et Oziel.
4 Filii Merari: Moholi et Musi.
Hae autem cognationes Levi secundum familias eorum:
5 Gerson, Lobni filius eius, Iahath filius eius, Zimma filius eius,
6 Ioah filius eius, Addo filius eius, Zara filius eius, Iethrai filius eius.
7 Filii Caath: Aminadab filius eius, Core filius eius, Asir filius eius,
8 Elcana filius eius, Abiasaph filius eius, Asir filius eius,
9 Thahath filius eius, Uriel filius eius, Ozias filius eius, Saul filius eius.
10 Filii Elcana: Amasai et Achimoth,
11 Elcana filius eius, Sophai filius eius, Nahath filius eius,
12 Eliab filius eius, Ieroham filius eius, Elcana filius eius, Samuel filius eius.
13 Filii Samuel: primogenitus Ioel et secundus Abia.
14 Filii autem Merari: Moholi, Lobni filius eius, Semei filius eius, Oza filius eius,
15 Samaa filius eius, Haggia filius eius, Asaia filius eius.
16 Isti sunt, quos constituit David super cantum domus Domini, ex quo collocata est arca;

17 et ministrabant coram habitatione tabernaculi conventus canentes, donec aedificaret Salomon domum Domini in Ierusalem; stabant autem iuxta ordinem suum in ministerio.
18 Hi vero sunt, qui assistebant cum filiis suis. De filiis Caath: Heman cantor filius Ioel filii Samuel

19 filii Elcana filii Ieroham filii Eliel filii Thohu

20 filii Suph filii Elcana filii Mahath filii Amasai

21 filii Elcana filii Ioel filii Azariae filii Sophoniae

22 filii Thahath filii Asir filii Abiasaph filii Core

23 filii Isaar filii Caath filii Levi filii Israel.

24 Et frater eius Asaph, qui stabat a dextris eius, Asaph filius Barachiae filii Samaa
25 filii Michael filii Basaiae filii Melchiae

26 filii Athnai filii Zara filii Adaia
27 filii Ethan filii Zimma filii Semei
28 filii Iahath filii Gerson filii Levi.
29 Filii autem Merari fratres eorum ad sinistram: Ethan filius Cusi filii Abdi filii Melluch

30 filii Hasabiae filii Amasiae filii Helciae

31 filii Amsi filii Bani filii Somer
32 filii Moholi filii Musi filii Merari filii Levi.

33 Fratres quoque eorum Levitae, qui ordinati sunt in cunctum ministerium habitaculi domus Domini;
34 Aaron vero et filii eius adolebant super altare holocausti et super altare thymiamatis in omne opus sancti sanctorum, et ut expiarent pro Israel, iuxta omnia quae praecepit Moyses servus Dei.


35 Hi sunt autem filii Aaron: Eleazar filius eius, Phinees filius eius, Abisue filius eius,
36 Bocci filius eius, Ozi filius eius, Zaraia filius eius,

37 Meraioth filius eius, Amarias filius eius, Achitob filius eius,
38 Sadoc filius eius, Achimaas filius eius.
39 Et haec habitacula eorum per castra atque confinia, filiorum scilicet Aaron ex cognatione Caathitarum; ipsis enim sorte contigerat.

40 Dederunt igitur eis Hebron in terra Iudae et suburbana eius per circuitum;
41 agros autem civitatis et villas Chaleb filio Iephonne.
42 Porro filiis Aaron dederunt civitatem ad confugiendum: Hebron et Lobna et suburbana eius,
43 Iether quoque et Esthemo cum suburbanis eius, sed et Helon et Dabir cum suburbanis suis,
44 Asan quoque et Iutta et Bethsames et suburbana earum;
45 de tribu autem Beniamin: Gabaon et Gabaa et suburbana earum et Almath cum suburbanis suis, Anathoth quoque cum suburbanis suis: omnes civitates tredecim, singulae per cognationes suas.
46 Filiis autem Caath residuis de cognatione sua dederunt ex tribu Ephraim et ex tribu Dan et ex dimidia tribu Manasse in possessionem urbes decem.
47 Porro filiis Gerson per cognationes suas de tribu Issachar et de tribu Aser et de tribu Nephthali et de tribu Manasse in Basan urbes tredecim.

48 Filiis autem Merari per cognationes suas de tribu Ruben et de tribu Gad et de tribu Zabulon dederunt sorte civitates duodecim.

49 Dederunt quoque filii Israel Levitis civitates et suburbana earum;
50 dederuntque per sortem ex tribu filiorum Iudae et ex tribu filiorum Simeon et ex tribu filiorum Beniamin urbes has, quas vocaverunt nominibus suis.
51 Et his, qui erant ex cognationibus filiorum Caath, fuerunt civitates in terminis eorum de tribu Ephraim.
52 Dederunt ergo eis urbem ad confugiendum: Sichem cum suburbanis suis in monte Ephraim et Gazer cum suburbanis suis,
53 Iecmaam quoque cum suburbanis suis et Bethoron similiter;
54 necnon et Aialon cum suburbanis suis et Gethremmon in eundem modum.
55 Porro ex dimidia tribu Manasse Thanach et suburbana eius, Ieblaam et suburbana eius, his videlicet qui de cognationibus filiorum Caath reliqui erant.
56 Filiis autem Gerson de cognationibus dimidiae tribus Manasse: Golan in Basan et suburbana eius et Astharoth cum suburbanis suis.

57 De tribu Issachar Cedes et suburbana illius et Dabereth cum suburbanis suis,
58 Ramoth quoque et suburbana illius et Anem cum suburbanis suis.
59 De tribu vero Aser: Masal cum suburbanis suis et Abdon similiter,
60 Hucoc quoque et suburbana eius et Rohob cum suburbanis suis.
61 Porro de tribu Nephthali: Cedes in Galilaea et suburbana eius, Hamon cum suburbanis suis et Cariathaim et suburbana eius.
62 Filiis autem Merari residuis de tribu Zabulon: Remmon et suburbana eius et Thabor cum suburbanis suis.
63 Trans Iordanem quoque ex adverso Iericho, contra orientem Iordanis de tribu Ruben: Bosor in solitudine cum suburbanis suis et Iasa cum suburbanis suis,
64 Cademoth quoque et suburbana eius et Mephaath cum suburbanis suis.
65 Necnon et de tribu Gad: Ramoth in Galaad et suburbana eius et Mahanaim cum suburbanis suis,
66 sed et Hesebon cum suburbanis eius, et Iazer cum suburbanis suis.
6
1 Figli di Levi: Gherson, Keat e Merari.
2 Questi sono i nomi dei figli di Gherson: Libni e Simei.
3 Figli di Keat: Amram, Izear, Ebron e UzziŔl.
4 Figli di Merari: Macli e Musi; queste sono le famiglie di Levi secondo i loro casati.
5 Gherson ebbe per figlio Libni, di cui fu figlio IacÓt, di cui fu figlio Zimma,
6 di cui fu figlio Ioach, di cui fu figlio Iddo, di cui fu figlio Zerach, di cui fu figlio Ieotrai.
7 Figli di Keat: AmminadÓb, di cui fu figlio Core, di cui fu figlio Assir,
8 di cui fu figlio Elkana, di cui fu figlio Abiasaf, di cui fu figlio Assir,
9 di cui fu figlio Tacat, di cui fu figlio Uriel, di cui fu figlio Ozia, di cui fu figlio Saul.
10 Figli di Elkana: Amasai e Achim˛t,
11 di cui fu figlio Elkana, di cui fu figlio Sufai, di cui fu figlio Nacat,
12 di cui fu figlio EliÓb, di cui fu figlio IerocÓm, di cui fu figlio Elkana.
13 Figli di Samuele: Gioele primogenito e Abia secondo.
14 Figli di Merari: Macli, di cui fu figlio Libni, di cui fu figlio Simei, di cui fu figlio Uzza,
15 di cui fu figlio SimeÓ, di cui fu figlio Agghýa, di cui fu figlio AsaiÓ.
16 Ecco coloro ai quali Davide affid˛ la direzione del canto nel tempio dopo che l`arca aveva trovato una sistemazione.
17 Essi esercitarono l`ufficio di cantori davanti alla Dimora della tenda del convegno finchÚ Salomone non costruý il tempio in Gerusalemme. Nel servizio si attenevano alla regola fissata per loro.
18 Questi furono gli incaricati e questi i loro figli. Dei Keatiti: Eman il cantore, figlio di Gioele, figlio di Samuele,
19 figlio di Elkana, figlio di IerocÓm, figlio di Eliel, figlio di Toach,
20 figlio di Zuf, figlio di Elkana, figlio di Macat, figlio di AmasÓi,
21 figlio di Elkana, figlio di Gioele, figlio di Azaria, figlio di Sofonia,
22 figlio di Tacat, figlio di Assir, figlio di Abiasaf, figlio di Core,
23 figlio di Izear, figlio di Keat, figlio di Levi, figlio di Israele.
24 Suo collega era Asaf, che stava alla sua destra: Asaf, figlio di Berechia, figlio di SimeÓ,
25 figlio di Michele, figlio di Baasea, figlio di Malchia,
26 figlio di Etni, figlio di Zerach, figlio di AdaiÓ,
27 figlio di Etan, figlio di Zimma, figlio di Simei,
28 figlio di Iacat, figlio di Gherson, figlio di Levi.
29 I figli di Merari, loro colleghi, che stavano alla sinistra, erano Etan, figlio di Kisi, figlio di Abdi, figlio di Malluch,
30 figlio di CasabiÓ, figlio di Amasia, figlio di Chilkia,
31 figlio di Amsi, figlio di Bani, figlio di Semer,
32 figlio di Macli, figlio di Musi, figlio di Merari, figlio di Levi.
33 I loro colleghi leviti, erano addetti a ogni servizio della Dimora nel tempio.
34 Aronne e i suoi figli presentavano le offerte sull`altare dell`olocausto e sull`altare dell`incenso, curavano tutto il servizio nel Santo dei santi e compivano il sacrificio espiatorio per Israele secondo quanto aveva comandato MosŔ , servo di Dio.
35 Questi sono i figli di Aronne: EleÓzaro, di cui fu figlio Pincas, di cui fu figlio AbisuÓ,
36 di cui fu figlio Bukki, di cui fu figlio Uzzi, di cui fu figlio Zerachia,
37 di cui fu figlio Merai˛t, di cui fu figlio Amaria, di cui fu figlio Achit˛b,
38 di cui fu figlio Zad˛k, di cui fu figlio AchimÓaz.
39 Queste sono le loro residenze, secondo le loro circoscrizioni nei loro territori. Ai figli di Aronne della famiglia dei Keatiti, che furono sorteggiati per primi,
40 fu assegnata Ebron nel paese di Giuda con i pascoli vicini,
41ma il territorio della cittÓ e i suoi villaggi furono assegnati a Caleb, figlio di Iefunne.
42 Ai figli di Aronne furono assegnate Ebron, cittÓ di rifugio, Libna con i pascoli,
43 Iattir, EstemoÓ con i pascoli, Chilez con i pascoli, Debir con i pascoli,
44 Asan con i pascoli, Bet-SŔ mes con i pascoli

45e, nella trib¨ di Beniamino, Gheba con i pascoli, AlŔ met con i pascoli, Anat˛t con i pascoli. Totale: tredici cittÓ con i loro pascoli.
46 Agli altri figli di Keat, secondo le loro famiglie, furono assegnate in sorte dieci cittÓ prese dalla trib¨ di Efraim, dalla trib¨ di Dan e da metÓ della trib¨ di ManÓsse.

47 Ai figli di Gherson, secondo le loro famiglie, furono assegnate tredici cittÓ prese dalla trib¨ di Issacar, dalla trib¨ di Aser, dalla trib¨ di Neftali e dalla trib¨ di ManÓsse in BasÓn.
48 Ai figli di Merari, secondo le loro famiglie, furono assegnate in sorte dodici cittÓ prese dalla trib¨ di Ruben, dalla trib¨ di Gad e dalla trib¨ di ZÓbulon.
49 Gli Israeliti assegnarono ai leviti queste cittÓ con i pascoli.
50 Le suddette cittÓ prese dalle trib¨ dei figli di Giuda, dei figli di Simeone e dei figli di Beniamino, le assegnarono in sorte dando loro il relativo nome.
51 Alle famiglie dei figli di Keat furono assegnate in sorte cittÓ appartenenti alla trib¨ di Efraim.

52 Assegnarono loro Sichem cittÓ di rifugio, con i suoi pascoli, sulle montagne di Efraim, Ghezer con i pascoli,
53 IokmeÓm con i pascoli, Bet-Cor˛n con i pascoli,

54 Aial˛n con i pascoli, Gat-Rimm˛n con i pascoli

55 e, da metÓ della trib¨ di ManÓsse, Taanach con i pascoli, IbleÓm con i pascoli. Le suddette cittÓ erano per la famiglia degli altri figli di Keat.

56 Ai figli di Gherson, secondo le loro famiglie assegnarono in sorte dalla metÓ della trib¨ di ManÓsse: Golan in BasÓn con i pascoli e Asar˛t con i pascoli;
57 dalla trib¨ di Issacar: Kedes con i pascoli, Daberat con i pascoli,
58 Iarmut con i pascoli e Anem con i pascoli;

59 dalla trib¨ di Aser: Masal con i pascoli, Abdon con i pascoli,
60 Cukok con i pascoli e Recob con i pascoli;

61 dalla trib¨ di Neftali: Kedes di Galilea con i pascoli, Camm˛n con i pascoli e KiriatÓim con i pascoli.
62 Agli altri figli di Merari della trib¨ di ZÓbulon furono assegnate: Rimm˛n con i pascoli e Tabor con i pascoli;
63 oltre il Giordano di Gerico, a oriente del Giordano, dalla trib¨ di Ruben: Bezer nel deserto con i pascoli, Iaza con i pascoli,

64 Kedem˛t con i pascoli, MefaÓt con i pascoli;

65della trib¨ di Gad: Ramot di GÓlaad con i pascoli, MacanÓim con i pascoli,
66 Chesbon con i pascoli e Iazer con i pascoli.
7
1 Porro filii Issachar: Thola et Phua, Iasub et Semron, quattuor.
2 Filii Thola: Ozi et Raphaia et Ieriel et Iemai et Iebsem et Samuel, principes familiarum suarum; de stirpe Thola viri fortissimi numerati sunt iuxta genealogias suas in diebus David viginti duo milia sescenti.
3 Filii Ozi: Izrahia, de quo nati sunt Michael et Obadia et Ioel et Iesia, quinque principes omnes.
4 Cumque eis erant secundum genealogias familiarum suarum turmae accinctae ad proelium, viri fortissimi, triginta sex milia; multas enim habuere uxores et filios.
5 Fratresque eorum per omnes cognationes Issachar robustissimi ad pugnandum octoginta septem milia numerati sunt.
6 Filii Beniamin: Bela et Bochor et Iedihel, tres.
7 Filii Bela: Esebon et Ozi et Oziel et Ierimoth et Urai, quinque principes familiarum et ad pugnandum robustissimi; numerus autem eorum viginti duo milia et triginta quattuor.
8 Porro filii Bochor: Zamira et Ioas et Eliezer et Elioenai et Amri et Ierimoth et Abia et Anathoth et Almath; omnes hi filii Bochor.
9 Numerati sunt autem in genealogiis suis principes familiarum suarum ad bella fortissimi viginti milia et ducenti.
10 Porro filii Iedihel: Bilhan; filii autem Bilhan: Iehus et Beniamin et Aod et Chanaana et Zethan et Tharsis et Ahisahar;
11 omnes hi filii Iedihel principes familiarum suarum viri fortissimi decem et septem milia et ducenti ad proelium procedentes.

12 Suphim quoque et Huphim filii Hir et Husim filii Aher.
13 Filii autem Nephthali: Iasiel et Guni et Ieser et Sellum, filii Bilhae.
14 Porro filius Manasse: Asriel, quem peperit concubina eius Syra; peperit quoque Machir patrem Galaad.
15 Machir autem accepit uxorem de Huphim et Suphim et habuit sororem nomine Maacha; nomen autem secundi Salphaad, nataeque sunt Salphaad filiae.
16 Et peperit Maacha uxor Machir filium vocavitque nomen eius Phares; porro nomen fratris eius Sares et filii eius Ulam et Recem.
17 Filius autem Ulam: Badan; hi sunt filii Galaad filii Machir filii Manasse.
18 Soror autem eius Ammalecheth peperit Isod et Abiezer et Maala.
19 Erant autem filii Semida: Ahin et Sechem et Leci et Aniam.
20 Filii autem Ephraim: Suthala, Bared filius eius, Thahath filius eius, Elada filius eius, Thahath filius eius,
21 et huius filius Zabad et huius filius Suthala et huius filius Ezer et Elad. Occiderunt autem eos viri Geth indigenae, quia descenderant, ut invaderent possessiones eorum.
22 Luxit igitur Ephraim pater eorum multis diebus, et venerunt fratres eius, ut consolarentur eum;
23 ingressusque est ad uxorem suam, quae concepit et peperit filium, et vocavit nomen eius Beria, eo quod in malis domus eius ortus esset.
24 Filia autem eius fuit Sara, quae aedificavit Bethoron inferiorem et superiorem et Ozensara.
25 Porro filius eius Rapha et Reseph et Thale filius eius, de quo natus est Thaan,
26 qui genuit Laadan; huius quoque filius Ammiud genuit Elisama,
27 de quo ortus est Nun, qui habuit filium Iosue.
28 Possessio autem eorum et habitationes: Bethel cum filiabus suis et contra orientem Noran, ad occidentalem plagam Gazer et filiae eius, Sichem quoque cum filiabus suis usque Hai et filias eius.
29 Iuxta filios quoque Manasse: Bethsan et filias eius, Thanach et filias eius, Mageddo et filias eius, Dor et filias eius. In his habitaverunt filii Ioseph filii Israel.
30 Filii Aser: Iemna et Iesua et Isui et Beria et Sara soror eorum.
31 Filii autem Beria: Heber et Melchiel, ipse est pater Barzaith.
32 Heber autem genuit Iephlat et Somer et Hotham et Suaa sororem eorum.
33 Filii Iephlat: Phosech et Bamaal et Asoth; hi filii Iephlat.
34 Porro filii Somer fratris sui: Roaga et Haba et Aram.
35 Filii autem Hotham fratris eius: Supha et Iemna et Selles et Amal.
36 Filii Supha: Sue, Hamapher et Sual et Beri et Iamra,
37 Bosor et Od et Samma et Salusa et Iethran et Beera.
38 Filii Iether: Iephonne et Phaspha et Ara.
39 Filii autem Olla: Area et Hanniel et Resia.
40 Omnes hi filii Aser, principes familiarum electi atque fortissimi, capita principum; numerus autem eorum, qui inscripti erant in exercitu ad bellum, viginti sex milia.
7
1 Figli di Issacar: Tola, Pua, Iasub, Simron: quattro.
2 Figli di Tola: Uzzi, RefaiÓ, Ieriel. IacmÓi, Ibsam, Samuele, capi dei casati di Tola, uomini valorosi. Nel censimento al tempo di Davide il loro numero era di ventiduemilaseicento.

3 Figli di Uzzi: Izrachia. Figli di Izrachia: Michele, Abdia, Gioele... Issia: cinque, tutti capi.
4 Secondo il censimento, eseguito per casati, avevano trentaseimila uomini nelle loro schiere armate per la guerra, poichÚ abbondavano di mogli e di figli.
5 I loro fratelli, appartenenti a tutti i clan di Issacar, uomini valorosi, nel censimento erano ottantasettemila in tutto.
6 Figli di Beniamino: Bela, Beker e IedaiŔ l; tre.
7 Figli di Bela: Ezbon, Uzzi, Uzziel, Ierim˛t, Iri, cinque capi dei loro casati, uomini valorosi; ne furono censiti ventiduemilatrentaquattro.

8 Figli di Beker: Zemira, Ioas, Eliezer, ElioenÓi, Omri, Ierem˛t, Abia, Anat˛t e AlŔ met; tutti costoro erano figli di Beker.
9 Il loro censimento, eseguito secondo le loro genealogie in base ai capi dei loro casati, indic˛ ventimiladuecento uomini valorosi.
10 Figli di IedaiŔ l: Bilan. Figli di Bilan: Ieus, Beniamino, Eud, Kenaana, Zetan, Tarsýs e AchisÓcar.
11 Tutti questi erano figli di IedaiŔ l, capi dei loro casati, uomini valorosi, in numero di diciassettemiladuecento, pronti per una spedizione militare e per combattere.
12 Suppim e Cuppim, figli di Ir; Cusim, figlio di Acher.
13 Figli di Neftali: Iacaziel, Guni, Iezer e Sall¨m, figli di Bila.
14 Figli di ManÓsse: Asriel che gli aveva partorito la concubina Sira: partorì pure Machir, padre di GÓlaad.
15 Machir prese una moglie per Cuppim e Suppim; sua sorella si chiamava Maaca. Il secondo figlio si chiamava ZelofcÓd; ZelofcÓd aveva figlie.

16 Maaca, moglie di Machir, partorý un figlio che chiam˛ Peres, mentre suo fratello si chiamava Seres; suoi figli erano Ulam e Rekem.
17 Figli di Ulam: Bedan. Questi furono i figli di GÓlaad, figlio di Machir, figlio di ManÓsse.
18 La sua sorella AmmolŔ ket partorý Iseod, AbiŔ zer e Macla.
19 Figli di SemidÓ furono Achian, Seken, Likchi e Aniam.
20 Figli di Efraim: SutŔ lach, di cui fu figlio Bered, di cui fu figlio Tacat, di cui fu figlio EleadÓ, di cui fu figlio Tacat,
21 di cui fu figlio Zabad, di cui furono figli SutŔ lach, Ezer ed Elead, uccisi dagli uomini di Gat, indigeni della regione, perchÚ erano scesi a razziarne il bestiame.
22 Il loro padre Efraim li pianse per molti giorni e i suoi fratelli vennero per consolarlo.
23 Quindi si uný alla moglie che rimase incinta e partorý un figlio che il padre chiam˛ Beria, perchÚ nato con la sventura in casa.
24 Figlia di Efraim fu Seera, la quale edific˛ Bet-Cor˛n inferiore e superiore e Uzen-Seera.
25 Suo figlio fu anche Refach, di cui fu figlio Resef, di cui fu figlio Telach, di cui fu figlio Tacan,
26 di cui fu figlio Laadan, di cui fu figlio Ami¨d, di cui fu figlio ElisamÓ,
27 di cui fu figlio Nun, di cui fu figlio GiosuŔ .
28 Loro proprietÓ e loro domicilio furono Betel con le dipendenze, a oriente Naaran, a occidente Ghezer con le dipendenze, Sichem con le dipendenze fino ad Aiia con le dipendenze.
29 Appartenevano ai figli di ManÓsse: Beisan con le dipendenze, TÓanach con le dipendenze e Dor con le dipendenze. In queste localitÓ abitavano i figli di Giuseppe, figlio di Israele.
30 Figli di Aser: Imna, Isva, Isvi, Beria e Serach loro sorella.
31 Figli di Beria: Cheber e Malchiel, padre di Birzait.
32 Cheber gener˛ Iaflet, Semer, Cotam e SuÓ loro sorella.
33 Figli di Iaflet: Pasach, BimeÓl e Asvat; questi furono i figli di Iaflet.
34 Figli di Semer suo fratello: Roga, Cubba e Aram.
35 Figli di Chelem suo fratello: Zofach, Imna, Seles e Amal.
36 Figli di Zofach: Such, Carnefer, Sual, Beri, Imra,
37 Bezer, Od, SammÓ, Silsa, Itran e Beera.

38 Figli di Ieter: Iefunne, Pispa e Ara.
39 Figli di Ulla: Arach, Caniel e Rizia.
40 Tutti costoro furono figli di Aser, capi di casati, uomini scelti e valorosi, capi tra i principi. Nel loro censimento, eseguito in base alla capacitÓ militare, risult˛ il numero ventiseimila.
8
1 Beniamin autem genuit Bela primogenitum suum, Asbel se cundum, Ahara tertium,
2 Nohaa quartum et Rapha quintum.
3 Fueruntque filii Bela: Addar et Gera pater Aod,
4 Abisue quoque et Naaman et Ahoe,
5 sed et Gera et Sephuphan et Huram.
6 Hi sunt filii Aod principes familiarum habitantium in Gabaa, qui translati sunt in Manahath;
7 Naaman autem et Ahia et Gera: ipse transtulit eos et genuit Oza et Ahiud.
8 Porro Saharaim genuit in regione Moab, postquam dimisit Husim et Bara uxores suas;

9 genuit autem de Hodes uxore sua Iobab et Sebia et Mesa et Melcham,
10 Iehus quoque et Sechia et Marma; hi sunt filii eius principes in familiis suis.
11 De Husim vero genuit Abitob et Elphaal;
12 porro filii Elphaal Heber et Misaam et Samad; hic aedificavit Ono et Lod et filias eius.
13 Beria autem et Samma principes familiarum habitantium in Aialon; hi fugaverunt habitatores Geth.
14 Et Ahi et Sesac et Ierimoth
15 et Zabadia et Arad et Eder,
16 Michael quoque et Iespha et Ioha filii Beria.
17 Et Zabadia et Mosollam et Hezeci et Heber
18 et Iesamari et Iezlia et Iobab filii Elphaal
19 et Iacim et Zechri et Zabdi
20 et Elioenai et Selethai et Eliel
21 et Adaia et Baraia et Samarath filii Semei
22 et Iesphan et Heber et Eliel
23 et Abdon et Zechri et Hanan
24 et Hanania et Elam et Anathothia
25 et Iephdaia et Phanuel filii Sesac.
26 Et Samsari et Sohoria et Otholia
27 et Iersia et Elia et Zechri filii Ieroham.
28 Hi capita familiarum secundum genealogias, principes qui habitaverunt in Ierusalem.
29 In Gabaon autem habitaverunt Iehiel pater Gabaon, et nomen uxoris eius Maacha,
30 filiusque eius primogenitus Abdon et Sur et Cis et Baal et Ner et Nadab,
31 Gedor quoque et Ahio et Zacher et Macelloth;
32 et Macelloth genuit Samaa. Habitaveruntque ex adverso fratrum suorum in Ierusalem cum fratribus suis.
33 Ner autem genuit Cis, et Cis genuit Saul. Porro Saul genuit Ionathan et Melchisua et Abinadab et Isbaal.
34 Filius autem Ionathan Meribbaal, et Meribbaal genuit Micha;
35 filii Micha Phithon et Melech et Tharaa et Ahaz.
36 Et Ahaz genuit Ioada, et Ioada genuit Almath et Azmaveth et Zamri; porro Zamri genuit Mosa.
37 Et Mosa genuit Banaa, cuius filius fuit Raphaia, de quo ortus est Elasa, qui genuit Asel.
38 Porro Asel sex filii fuere his nominibus: Ezricam primogenitus eius, Ismael, Saria, Azarias, Obdia et Hanan; omnes hi filii Asel.
39 Filii autem Esec fratris eius: Ulam primogenitus et Iehus secundus et Eliphalet tertius.
40 Fueruntque filii Ulam viri robustissimi ad bellum et magno robore tendentes arcum et multos habentes filios ac nepotes usque ad centum quinquaginta. Omnes hi filii Beniamin.
8
1 Beniamino gener˛ Bela suo primogenito, Asbel secondo, AchirÓm terzo,
2 Noca quarto e Rafa quinto.
3 Bela ebbe i figli Addar, Ghera padre di Ecud,
4 Abisua, Naaman, Acoach,
5 Ghera, SepufÓn e Curam.
6 Questi furono i figli di Ecud, che erano capi di casati fra gli abitanti di Gheba e che furono deportati in ManÓcat.
7 Naaman, Achia e Ghera, che li deport˛ e gener˛ Uzza e Achiud.
8 SacarÓim ebbe figli nei campi di Moab, dopo aver ripudiato le mogli Cusim e Baara.
9 Da Codes, sua moglie, gener˛ Iobab, Zibia, Mesa, Melcam,
10 Jeus, Sachia e Mirma. Questi furono i suoi figli, capi di casati.
11 Da Cusim gener˛ Abit¨b ed Elpaal.
12 Figli di Elpaal: Eber, Miseam e Semed, che costruý Ono e Lidda con le dipendenze.
13 Beria e Sema, che furono capi di casati fra gli abitanti di Aialon, misero in fuga gli abitanti di Gat.

14 Loro fratelli: Sasak e Ierem˛t.
15 Zebadia, Arad, Ader,
16 Michele, Ispa e Ioca erano figli di Beria.
17 Zebadia, MesullÓm, Chizki, Cheber,
18 Ismerai, Izlia e Iobab erano figli di Elpaal.
19 Iakim, Zikri, Zabdi,
20 ElienÓi, SilletÓi, Eliel,
21 AdaiÓ, BeraiÓ e Simrat erano figli di Simei.
22 Ispan, Eber, Eliel,
23 Abdon, Zikri, CanÓn,
24 Anania, Elam, Antotia,
25 Ifdia e PenuŔl erano figli di Sasak.
26 SamserÓi, Secaria, Atalia,
27 Iaaresia, Elia e Zikri erano figli di IerocÓm.
28 Questi erano capi di casati, secondo le loro genealogie; essi abitavano in Gerusalemme.
29 In GÓbaon abitava il padre di GÓbaon; sua moglie si chiamava Maaca;
30 il primogenito era Abdon, poi Zur, Kis, Baal, Ner, NadÓb,
31 Ghedor, Achio, Zeker e Mikl˛t.
32 Mikl˛t gener˛ SimeÓ. Anche costoro abitavano in Gerusalemme accanto ai fratelli.

33 Ner gener˛ Kis; Kis gener˛ Saul; Saul gener˛ Gi˛nata, Malkis¨a, AbinadÓb e Is-BÓal.

34 Figlio di Gi˛nata fu Merib-BÓal; Merib-BÓal gener˛ Mica.
35 Figli di Mica: Piton, Melech, Tarea e Acaz.
36 Acaz gener˛ Ioadda; Ioadda gener˛ AlŔ met, AzmÓvet e Zimrý; Zimrý gener˛ Moza.
37 Moza gener˛ Binea, di cui fu figlio Refaia, di cui fu figlio EleasÓ, di cui fu figlio Azel.
38 Azel ebbe sei figli, che si chiamavano AzrikÓm, Bocru, Ismaele, Searia, Abdia e Canan; tutti questi erano figli di Azel.
39 Figli di Esek suo fratello: Ulam suo primogenito, Ieus secondo, ElifŔ let terzo.
40 I figli di Ulam erano uomini valorosi e tiratori di arco. Ebbero numerosi figli e nipoti: centocinquanta. Tutti questi erano discendenti di Beniamino.
9
1 Universus ergo Israel dinume ratus est, et summa eorum scrip ta est in libro regum Israel et Iudae. Translatique sunt in Babylonem propter delictum suum.
2 Qui autem habitaverunt primi in possessionibus et in urbibus suis: Israel et sacerdotes et Levitae et Nathinaei.
3 Commorati sunt in Ierusalem de filiis Iudae et de filiis Beniamin, de filiis quoque Ephraim et Manasse.
4 Uthai filius Ammiud filii Amri filii Imri filii Bani: de filiis Phares filii Iudae;
5 et de Selanitis: Asaia primogenitus et filii eius;
6 de filiis autem Zara: Iehuel et fratres eorum sescenti nonaginta.
7 Porro de filiis Beniamin: Sallu filius Mosollam filii Odovia filii Asana
8 et Iobania filius Ieroham et Ela filius Ozi filii Mochori et Mosollam filius Saphatiae filii Rahuel filii Iebaniae
9 et fratres eorum secundum genealogias suas nongenti quinquaginta sex; omnes hi principes familiarum secundum familias suas.
10 De sacerdotibus autem: Iedaia, Ioiarib et Iachin,
11 Azarias quoque filius Helciae filii Mosollam filii Sadoc filii Meraioth filii Achitob principes domus Dei.
12 Porro Adaias filius Ieroham filii Phassur filii Melchiae et Maasai filius Adiel filii Iezra filii Mosollam filii Mosollamoth filii Emmer,

13 fratres quoque eorum principes per familias suas mille septingenti sexaginta, fortissimi robore ad faciendum opus ministerii in domo Dei.
14 De Levitis autem: Semeia filius Hassub filii Ezricam filii Hasabia de filiis Merari;
15 Bacbacar quoque, Hares et Galal et Matthania filius Micha filii Zechri filii Asaph
16 et Abdia filius Semeiae filii Galal filii Idithun et Barachia filius Asa filii Elcana, qui habitavit in atriis Netophathitarum.
17 Ianitores autem: Sellum et Accub et Telmon et Ahiman; et frater eorum Sellum princeps
18 et usque ad hoc tempus est in porta regis ad orientem. Hi erant ianitores castris filiorum Levi.

19 Sellum vero filius Core filii Abiasaph filii Core cum fratribus suis de domo patris sui: hi Coritae erant super opera ministerii custodes liminum tabernaculi; patres autem eorum super castra Domini custodiebant introitum,

20 et Phinees filius Eleazari princeps erat super eos olim — Dominus sit cum eo! —
21 Zacharias filius Mosollamia ianitor portae tabernaculi conventus.
22 Omnes hi electi in ostiarios liminum ducenti duodecim, et descripti in villis propriis, quos constituerunt David et Samuel videns in munus perpetuum,

23 tam ipsos quam filios eorum in ostiis domus Domini, domus tabernaculi, in custodias.
24 Per quattuor ventos erant ostiarii, id est ad orientem et ad occidentem, ad aquilonem et ad austrum.
25 Fratres autem eorum in viculis suis morabantur et veniebant per septem dies de tempore usque ad tempus, ut essent cum illis.
26 Nam munus habebant perpetuum hi quattuor principes ianitorum. Hi scilicet Levitae erant super exedras et thesauros domus Domini;
27 per gyrum quoque templi Domini pernoctabant in custodiis suis, ut et ipsi mane aperirent fores.

28 De horum genere erant et super vasa ministerii, ad numerum enim et inferebantur vasa et efferebantur;
29 de ipsis et, qui credita habebant utensilia et omnia utensilia sancta, praeerant similae et vino et oleo et turi et aromatibus.
30 Filii quidam autem sacerdotum unguenta ex aromatibus conficiebant;
31 et Matthathias Levites, primogenitus Sellum Coritae, munere perpetuo praefectus erat eorum, quae in sartagine frigebantur.
32 Porro de filiis Caath fratribus eorum super panes erant propositionis, ut semper novos per singula sabbata praepararent.
33 Hi sunt cantores, principes per familias Levitarum, qui in exedris vacantes morabantur, ita ut die et nocte iugiter suo ministerio deservirent.
34 Hi sunt capita Levitarum per familias suas secundum genealogias suas principes; hi habitaverunt in Ierusalem.
35 In Gabaon autem commorati sunt pater Gabaon Iehiel, et nomen uxoris eius Maacha.
36 Filius primogenitus eius Abdon et Sur et Cis et Baal et Ner et Nadab,
37 Gedor quoque et Ahio et Zacharias et Macelloth.
38 Porro Macelloth genuit Samaam; isti habitaverunt e regione fratrum suorum in Ierusalem cum fratribus suis.
39 Ner autem genuit Cis, et Cis genuit Saul. Et Saul genuit Ionathan et Melchisua et Abinadab et Isbaal.
40 Filius autem Ionathan Meribbaal, et Meribbaal genuit Micha;
41 porro filii Micha: Phithon et Melech et Tharaa et Ahaz.
42 Ahaz autem genuit Iara, et Iara genuit Almath et Azmaveth et Zamri; Zamri autem genuit Mosa.
43 Mosa vero genuit Banaa, cuius filius Raphaia genuit Elasa, de quo ortus est Asel.
44 Porro Asel sex filios habuit his nominibus: Ezricam primogenitus eius, Ismael, Saria, Azarias, Obdia, Hanan; hi filii Asel.
9
1 Tutti gli Israeliti furono registrati per genealogie e iscritti nel libro dei re di Israele e di Giuda; per le loro colpe furono deportati in Babilonia.

2 I primi abitanti che si erano ristabiliti nelle loro proprietÓ, nelle loro cittÓ, erano Israeliti, sacerdoti, leviti e oblati.
3 In Gerusalemme abitavano figli di Giuda, di Beniamino, di Efraim e di ManÓsse.
4
Utai, figlio di Ammiud, figlio di Omri, figlio di Imri, figlio di Bani dei figli di Perez, figlio di Giuda.
5 Dei Siloniti: Asaia il primogenito e i suoi figli.
6 Dei figli di Zerach: Ieuel e seicentonovanta suoi fratelli.
7 Dei figli di Beniamino: Sallu figlio di MesullÓm, figlio di Odavia, figlio di Assenua,
8 Ibnia, figlio di Ierocam, Ela, figlio di Uzzi, figlio di Micri, e MesullÓm, figlio di Sefatia, figlio di Reuel, figlio di Ibnia.
9 I loro fratelli, secondo le loro genealogie, erano novecentocinquantasei; tutti costoro erano capi delle loro famiglie.
10 Dei sacerdoti: Iedaia, Ioarib, Iachin

11 e Azaria, figlio di Chelkia, figlio di MesullÓm, figlio di Zad˛k, figlio di Merai˛t, figlio di Achit¨b, capo del tempio,
12 Adaia, figlio di Ierocam, figlio di Pascur, figlio di Malchia, e Maasai, figlio di AdiŔ l, figlio di IaczŔ ra, figlio di MesullÓm, figlio di Mesillemýt, figlio di Immer.
13 I loro fratelli, capi dei loro casati, erano millesettecentosessanta, uomini abili in ogni lavoro per il servizio del tempio.
14 Dei Leviti: Semaia, figlio di Cassub, figlio di Azrikam, figlio di CasabiÓ dei figli di Merari,
15 Bakbakar, Cheresh, Galal, Mattania, figlio di Mica, figlio di Zikri, figlio di Asaf,
16 Abdia, figlio di Semaia, figlio di Galal, figlio di Idutun, e Berechia, figlio di Asa, figlio di Elkana, che abitava nei villaggi dei Netofatiti.
17 Dei portieri: Sall¨m, Akkub, Talmon, Achiman e i loro fratelli. Sall¨m era il capo
18 e sta fino ad oggi alla porta del re a oriente. Costoro erano i portieri degli accampamenti dei figli di Levi:
19 Sall¨m figlio di Kore, figlio di EbiasÓf, figlio di Korach, e i suoi fratelli, i Korachiti, della casa di suo padre, attendevano al servizio liturgico; erano custodi della soglia della tenda; i loro padri custodivano l`ingresso nell`accampamento del Signore.
20 Pincas, figlio di EleÓzaro, prima era loro capo - il Signore sia con lui! -.
21 Zaccaria, figlio di Meselemia, custodiva la porta della tenda del convegno.
22 Tutti costoro, scelti come custodi della soglia, erano duecentododici; erano iscritti nelle genealogie nei loro villaggi. Li avevano stabiliti nell`ufficio per la loro fedeltÓ Davide e il veggente Samuele.
23 Essi e i loro figli avevano la responsabilitÓ delle porte nel tempio, cioŔ nella casa della tenda.
24 C`erano portieri ai quattro lati: oriente, occidente, settentrione e meridione.

25 I loro fratelli, che abitavano nei loro villaggi, talvolta dovevano andare con loro per sette giorni.

26 PoichÚ erano sempre in funzione, quei quattro capiportieri - essi erano leviti - controllavano le stanze e i tesori del tempio.
27 Alloggiavano intorno al tempio, perchÚ a loro incombeva la sua custodia e la sua apertura ogni mattina.
28 Di essi alcuni controllavano gli arredi liturgici, che contavano quando li portavano dentro e quando li riportavano fuori.
29 Alcuni erano incaricati degli arredi, di tutti gli oggetti del santuario, della farina, del vino, dell`olio e degli aromi.
30 Alcuni figli dei sacerdoti preparavano le sostanze aromatiche per i profumi.
31 Il levita Mattatia, primogenito di Sall¨m il Korachita, per la sua fedeltÓ era incaricato di ci˛ che si preparava nei tegami.
32 Tra i figli dei Keatiti, alcuni loro fratelli badavano ai pani dell`offerta da disporre ogni sabato.
33 Questi erano i cantori, capi di casati levitici; liberi da altri compiti, abitavano nelle stanze del tempio, perchÚ giorno e notte erano in attivitÓ.
34 Questi erano i capi delle famiglie levitiche secondo le loro genealogie; essi abitavano in Gerusalemme.
35 In GÓbaon abitavano il padre di GÓbaon, Ieiel, la cui moglie si chiamava Maaca.
36 Suo figlio primogenito era Abdon, quindi Zur, Kis, Baal, Ner, NadÓb,
37 Ghedor, Achio, Zaccaria e Mikl˛t.
38 Mikl˛t gener˛ SimeÓm. Anch`essi abitavano in Gerusalemme con i fratelli, di fronte a loro.

39 Ner gener˛ Kis; Kis gener˛ Saul; Saul gener˛ Gi˛nata, Malchis¨a, AbinadÓb e Is-BÓal.

40 Figlio di Gi˛nata: Merib-BÓal; Merib-BÓal gener˛ Mica.
41 Figli di Mica: Piton, Melek e Tacrea.

42 Acaz gener˛ Iaara; Iaara gener˛ AlŔ met, AzmÓvet e Zimrý; Zimrý gener˛ Moza.
43 Moza gener˛ Binea, di cui fu figlio Refaia, di cui fu figlio Eleasa, di cui fu figlio Azel.
44 Azel ebbe sei figli, che si chiamavano Azrikam, Bocru, Ismaele, Searia, Abdia e Canan; questi erano figli di Azel.
10
1 Philisthim autem pugnabant contra Israel, fugeruntque viri Israel a facie Philisthim et ceciderunt vulnerati in monte Gelboe;
2 cumque appropinquassent Philisthaei persequentes Saul et filios eius, percusserunt Ionathan et Abinadab et Melchisua filios Saul.
3 Et aggravatum est proelium contra Saul, inveneruntque eum sagittarii et vulneraverunt iaculis;
4 et dixit Saul ad armigerum suum: “ Evagina gladium tuum et interfice me, ne forte veniant incircumcisi isti et illudant mihi ”. Noluit autem armiger eius hoc facere timore perterritus. Arripuit igitur Saul ensem et irruit in eum;
5 quod cum vidisset armiger eius, videlicet mortuum esse Saul, irruit etiam ipse in gladium suum et mortuus est.
6 Interiit ergo Saul et tres filii eius; omnis domus illius pariter concidit.
7 Quod cum vidissent omnes viri Israel, qui habitabant in campestribus, quod fugissent, et mortui essent Saul et filii eius, dereliquerunt urbes suas et huc illucque dispersi sunt; veneruntque Philisthim et habitaverunt in eis.
8 Die igitur altero venerunt Philisthim, ut spoliarent interfectos, et invenerunt Saul et filios eius iacentes in monte Gelboe;
9 cumque spoliassent eum et amputassent caput armisque nudassent, miserunt in terram suam per circuitum, ut annuntiaretur in idolorum templis et in populis.
10 Arma autem eius consecraverunt in fano Astharoth et caput affixerunt in templo Dagon.
11 Hoc cum audissent viri Iabes Galaad, omnia scilicet quae Philisthim fecerunt super Saul,
12 consurrexerunt omnes viri fortes et tulerunt cadavera Saul et filiorum eius attuleruntque ea in Iabes et sepelierunt ossa eorum subter quercum, quae erat in Iabes, et ieiunaverunt septem diebus.

13 Mortuus est ergo Saul propter iniquitatem suam, eo quod praevaricatus sit mandatum Domini, quod praeceperat, et non custodierit illud, sed insuper etiam pythonissam consuluerit
14 nec quaesierit Dominum; propter quod et interfecit eum et transtulit regnum eius ad David filium Isai
10
1 I Filistei attaccarono Israele; gli Israeliti fuggirono davanti ai Filistei e caddero, colpiti a morte, sul monte Gelboe.
2 I Filistei inseguirono molto da vicino Saul e i suoi figli e uccisero Gi˛nata, AbinadÓb e Malchis¨a, figli di Saul.
3 La battaglia si rivers˛ tutta su Saul; sorpreso dagli arcieri, fu ferito da tali tiratori.

4 Allora Saul disse al suo scudiero: "Prendi la spada e trafiggimi; altrimenti verranno quei non circoncisi e infieriranno contro di me". Ma lo scudiero, in preda a forte paura, non volle. Saul allora, presa la spada, vi si gett˛ sopra.
5 Anche lo scudiero, visto che Saul era morto, si gett˛ sulla spada e morý.

6 Cosý finý Saul con i tre figli; tutta la sua famiglia perý insieme.
7 Quando tutti gli Israeliti della valle constatarono che i loro erano fuggiti e che erano morti Saul e i suoi figli, abbandonarono le loro cittÓ e fuggirono. Vennero i Filistei e vi si insediarono.

8 Il giorno dopo i Filistei andarono a spogliare i cadaveri e trovarono Saul e i suoi figli che giacevano sul monte Gelboe.
9 Lo spogliarono asportandogli il capo e le armi; quindi inviarono per tutto il paese filisteo ad annunziare la vittoria ai loro idoli e al popolo.
10 Depositarono le sue armi nel tempio del loro dio; il teschio l`inchiodarono nel tempio di Dagon.

11 Quando gli abitanti di Iabes vennero a sapere ci˛ che i Filistei avevano fatto a Saul,
12 tutti i loro guerrieri andarono a prelevare il cadavere di Saul e i cadaveri dei suoi figli e li portarono in Iabes; seppellirono le loro ossa sotto la quercia in Iabes, quindi digiunarono per sette giorni.
13 Cosý Saul morý a causa della sua infedeltÓ al Signore, perchÚ non ne aveva ascoltato la parola e perchÚ aveva evocato uno spirito per consultarlo.

14 Non aveva consultato il Signore; per questo il Signore lo fece morire e trasferý il regno a Davide figlio di Iesse.
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   


Segnala questa pagina ad un amico:

Attenzione: l'utilizzo del presente modulo non comporta la registrazione di alcuna informazione.
 
Home Revigozzo Valnure Castelli S.P.Q.R. Autori Gastronomia Contatti Link
Grazie per la visita:
pagine viste dal 20.02.06
Visita Revigozzo
con
"Google Maps Street View"
Latinamente.it
Cicero latin tutor.it
Nuntii latini.fi
Nuntii latini.de
Ultimo aggiornamento: 02.10.2015
Diritti riservati come da
Creative Commons License 2.5
CreativeCommons License
Realizzato da Luca, Catia, Mariuccia e Antonio.
Ottimizzato per Internet Explorer e Mozilla Firefox, risoluzione consigliata 800*600 - 1024*768 pixel.
Tutti i diritti riservati.